نوشته‌ها

هیچ چیز بدون  حفظ کردن فرا گرفته نمیشود

بدون درک ماهیت حفظ کردن هرگز نخواهید توانست نتها را از سریع ترین و موثر ترین راه فرا بگیرید..فراگیری هر دانشی همیشه به مفهوم حفظ کردن است

حفظ کردن منوط به توجه،علاقه،تحلیل و مشاهده میشود ادامه مطلب