197 عضو یافت شد
زن
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
مرد
در سال ۸۹ شروع به اموزش ساز تنبک در نزد سه استاد داشته ام و به مدت ۵ سال شش کتاب تنبک را اموختم در س...
مرد
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
مرد
خوانندگی در سبک سنتی و پاپ ،نوازندگی سازهای محلی،سنتی،کلاسیک ایرانی،پاپ وجهانی،اموزش موسیقی،سازها،او...
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
مرد
نوازنده دوتار،پژوهشگرموسیقی مقامی خراسان
مرد
عضو و رئیس انجمن موسیقی دانشگاه اشراق بجنورد از 91-95 همکاری با گروه موسیقی سماع زیر نظر اداره ارشا...
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است