اجرای پژوهشی طرز مستور

آموزشگاه موسیقی چاووش با همکاری انجمن موسیقی خراسان رضوی برگزار می کند :

اجرای پژوهشی طرز مستور

سنتور : علی بهرامی فرد

تار و عود : هادی آذرپیرا

 

زمان : پنجشنبه یازدهم بهمن ماه ۹۷ ساعت ۲۰

مکان : مشهد ، قاسم آباد ، بلوار ادیب ، ادیب ۳۳ ، آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبا پسران شهید آوینی

اجرای پژوهشی طرز مستور